Info

Het Bestuur van BIZ winkelcentrum HartjeHoensbroek 

Doelstelling:

Het winkelcentrum in Hoensbroek omvat 114 bedrijven, die allen onderdeel zijn van de Stichting BIZ Winkelcentrum Hartje Hoensbroek. Deze leden stellen gezamelijk zowel geld als vrijetijd ter beschikking om zich binnen de Hoensbroekse leefgemeenschap te profileren als een actief onderdeel. Daarbij streven de ondernemers (uiteraard) zakelijke doelstellingen na, maar nemen zij evenzeer hun verantwoording om in maatschappelijk opzicht een positieve bijdrage te leveren in realiseren van prettig leefklimaat. Het aantal taken is in de loop der jaren zo omvangrijk geworden dat het bestuur genoodzaakt was de uitvoering van al haar taken te decentraliseren.

Hierdoor ontstond de volgende structuur:

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met de supervisie over alle activiteiten. De contacten met lokale overheid en belangengroeperingen en het bepalen van het beleid.

Evenementen Commissie

De Evenementen Commissie heeft als specifieke taak om jaarlijks onze evenementen kalender op te stellen en deze te realiseren. Zelfs ons evenementen programma is zo omvangrijk geworden dat voor de grotere evenementen speciale commissies in het leven zijn geroepen wiens specifieke verantwoording strikt tot dit evenement is beperkt. Alle overige evenementen en acties kennen ieder een zgn. hoofdverantwoordelijke organisator. Heeft u vragen over een bepaald evenement of bepaalde actie dan kunt u zich altijd rechtstreeks wenden tot de in de evenementen kalender vermelde hoofdverantwoordelijke organisator.

Ledenwerving en startende ondernemers

Binnen het bestuur is een speciale commissie actief die enerzijds het onderlinge contact met de leden onderhoudt, nieuwe leden introduceert en, daar waar leegstand ontstaat, deze in kaart brengt en startende ondernemers begeleidt bij het realiseren van een eigen bedrijf binnen ons winkelcentrum.

Hoensbroek in breed perspectief

Tot slot participeert "Hartje Hoensbroek" in een overkoepelende overlegstructuur waarbinnen men activiteiten ontplooit die verder reiken dan alleen het winkelcentrum. Hierin zitten o.a. de beide Hoensbroekse woningstichtingen, ondernemers uit omliggende bedrijventerreinen en maatschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het zwembad Otterveurt en het Kasteel Hoensbroek.

koopzondagen

Sommige winkels zijn elke zondag open.
Op de website van de desbetreffende winkels vindt u de actuele openingstijden.

 

 Facebook     Twitter

Kadobon

Weet je niet wat je moet kopen?
Misschien is een kadobon van Hartje Hoensbroek de oplossing!
Inleverbaar bij de meeste winkels in Hartje Hoensbroek.
Te koop bij:
Tabakspeciaalzaak Peeters en 
Tabakspeciaalzaak Offermans

 

Parkeren

Parkeren in Hartje Hoensbroek
is geheel GRATIS!

 

 

Powered by 2u Media © 2013 Hartje-Hoensbroek. All rights reserved.